Giỏ hàng

UNDURRAGA T.H TERROIR HUNTER CABERNET SAUVIGNON 2018 - 96 POINTS DESCORCHADOS 2021

𝐃𝐞𝐬𝐜𝐨𝐫𝐜𝐡𝐚𝐝𝐨𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟏 

𝐔𝐧𝐝𝐮𝐫𝐫𝐚𝐠𝐚 𝐓.𝐇 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐨𝐢𝐫 𝐇𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐂𝐚𝐛𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭 𝐒𝐚𝐮𝐯𝐢𝐠𝐧𝐨𝐧 𝟐𝟎𝟏𝟖 𝐀𝐮𝐭𝐨 𝐌𝐚𝐢𝐩𝐨- 𝟗𝟔 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬 

96/100 điểm, một điểm số gần như tuyệt đối với chất lượng hảo hạng của 𝐔𝐧𝐝𝐮𝐫𝐫𝐚𝐠𝐚 𝐓.𝐇 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐨𝐢𝐫 𝐇𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐂𝐚𝐛𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭 𝐒𝐚𝐮𝐯𝐢𝐠𝐧𝐨𝐧 𝟐𝟎𝟏𝟖 𝐀𝐮𝐭𝐨 𝐌𝐚𝐢𝐩𝐨. Chai rượu vang đã xuất sắc vượt qua những 2 vòng đánh giá với những tiêu chí vô cùng khắt khe của 𝐃𝐞𝐬𝐜𝐨𝐫𝐜𝐡𝐚𝐝𝐨𝐬 - một trong những tạp chí quốc tế chuyên về lĩnh vực rượu uy tín hàng đầu thế giới. Tham dự cuộc đánh giá này là những chai rượu vang xuất sắc đến từ các quốc gia "hạt giống" về sản xuất rượu vang tại Nam Mỹ, bao gồm Chile, Argentina, Brazil và Uruguay.

𝐔𝐧𝐝𝐮𝐫𝐫𝐚𝐠𝐚 𝐓.𝐇 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐨𝐢𝐫 𝐇𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐂𝐚𝐛𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭 𝐒𝐚𝐮𝐯𝐢𝐠𝐧𝐨𝐧 𝟐𝟎𝟏𝟖 𝐀𝐮𝐭𝐨 𝐌𝐚𝐢𝐩𝐨 xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho những bữa tiệc quan trọng của bạn.

Nhận những thông tin
mới nhất từ Thiên Linh