Giỏ hàng

YALI PLUS LIMITED PELEASE - 94 POINTS DESCORCHADOS 2021

𝐃𝐞𝐬𝐜𝐨𝐫𝐜𝐡𝐚𝐝𝐨𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟏 

𝐘𝐚𝐥𝐢 𝐏𝐥𝐮𝐬 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 - 𝟗𝟒 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬


Một điểm số rất cao dành cho Yali Plus Limited Release trong cuộc đánh giá và xếp hạng rượu vang cho năm 2021 của 𝐓𝐨̛̀ 𝐭𝐚̣𝐩 𝐜𝐡𝐢́ 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐃𝐞𝐬𝐜𝐨𝐫𝐜𝐡𝐚𝐝𝐨𝐬 - 𝐀̂́𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐫𝐮̛𝐨̛̣𝐮, uy tín và hàng đầu thế giới. Để đánh giá và xếp hạng, các lọai rượu sẽ phải vượt qua 2 lần thử nếm. Sau khi vượt qua lần thử nếm đánh giá lần 1, các chai rượu xuất sắc sẽ bước vào thử nếm lần 2 với hình thức khắt khe nhất - "thử mù". Kết quả sau 2 lần sẽ được tập hợp lại để công bố xếp hạng và điểm số cuối cùng. Quy mô của Descorchados ban đầu chỉ giới hạn trong phạm vi tại Chile, tuy nhiên hiện nay đã được mở rộng với rượu vang đến từ các quốc gia Argentina, Brazil và Uruguay - một tập hợp các quốc gia phát triển mạnh về sản xuất rượu vang tại Nam Mỹ.

𝐘𝐚𝐥𝐢 𝐏𝐥𝐮𝐬 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 - chai rượu vang phiên bản giới han của Yali, sở hữu những terroir tốt nhất cùng hương vị đậm đà, phức hợp hoàn hảo, hoàn toàn xứng đáng với điểm số rất cao của Descorchados 2021.

Nhận những thông tin
mới nhất từ Thiên Linh