Giỏ hàng

UNDURRAGA SIBARIS BLACK SERIES SYRAH CARIGNAN GRENACHE 2018 - 90 POINTS DESCORCHADOS 2021

𝐃𝐞𝐬𝐜𝐨𝐫𝐜𝐡𝐚𝐝𝐨𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟏 

𝐔𝐧𝐝𝐮𝐫𝐫𝐚𝐠𝐚 𝐒𝐢𝐛𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐒𝐲𝐫𝐚𝐡 𝐂𝐚𝐫𝐢𝐠𝐧𝐚𝐧 𝐆𝐫𝐞𝐧𝐚𝐜𝐡𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟖 - 𝟗0 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬 

𝐃𝐞𝐬𝐜𝐨𝐫𝐜𝐡𝐚𝐝𝐨𝐬 - Một trong những tạp chí quốc tế chuyên về lĩnh vực rượu uy tín hàng đầu thế giới đã công bố điểm số và xếp hạng cho các loại rượu vang cho năm 2021. Tham dự cuộc đánh giá này là những chai rượu vang xuất sắc đến từ các quốc gia "hạt giống" về sản xuất rượu vang tại Nam Mỹ, bao gồm Chile, Argentina, Brazil và Uruguay.

𝐔𝐧𝐝𝐮𝐫𝐫𝐚𝐠𝐚 lại cho thấy sự phát triển mạnh mẽ trong việc tạo ra những chai rượu vang hảo hạng. Điểm số của 𝐔𝐧𝐝𝐮𝐫𝐫𝐚𝐠𝐚 𝐒𝐢𝐛𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐒𝐲𝐫𝐚𝐡 𝐂𝐚𝐫𝐢𝐠𝐧𝐚𝐧 𝐆𝐫𝐞𝐧𝐚𝐜𝐡𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟖 chính là một minh chứng rõ ràng nhất cho tiềm năng to lớn của một nhà sản xuất rượu vang hàng đầu thế giới.

💞 Undurraga - Niềm tự hào của rượu vang Chile

Nhận những thông tin
mới nhất từ Thiên Linh