Giỏ hàng

UNDURRAGA FOUNDER'S COLLECTION CABERNET SAUVIGNON - 94 POINTS DESCORCHADOS 2021

𝐃𝐞𝐬𝐜𝐨𝐫𝐜𝐡𝐚𝐝𝐨𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟏

𝐔𝐍𝐃𝐔𝐑𝐑𝐀𝐆𝐀 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫'𝐬 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐚𝐛𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭 𝐒𝐚𝐮𝐯𝐢𝐠𝐧𝐨𝐧 - 𝟗𝟒 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬

️Xuất sắc vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe qua 2 lần thử nếm của Descorchados 2021, UNDURRAGA Founder's Collection Cabernet Sauvignon giành được 94 điểm trong cuộc đánh giá từ các chuyên gia rượu vang hàng đầu thế giới. Phạm vi đánh giá bao gồm những chai rượu vang hảo hạng đến từ 4 quốc gia lớn trong lĩnh vực sản xuất rượu vang của Nam Mỹ là Chile, Argentina, Brazil và Uruguay.

Xin chúc mừng Founder's Collection Cabernet Sauvignon và Undurraga lại một lần nữa khẳng định được vị thế của một trong những nhà sản xuất rượu vang hảo hạng của thế giới.

Nhận những thông tin
mới nhất từ Thiên Linh